کله کیری

کسی که کسشعر می گوید ولی ایمان دارد کسشعری که می گوید حقیقت دارد و اگر به او بخندی شاکی می شود، ولی در عمل هیچ گهی نمی تواند بخورد. واژه ی کیرکله هم به همین معنی است.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید