عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. واقع در 25هزارگزی جنوب خداآفرین و 17هزارگزی راه شوسه ٔ اهر - کلیبر. کوهستانی با آب و هوای معتدل و 261 تن سکنه . آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولات آن غلات است شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد و دارای محضر رسمی ازدواج و طلاق است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3 و 4).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
140 مورد، زمان جستجو: 0.23 ثانیه
واژهمعنی

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان افشاریه ٔ ساوج بلاغ بخش کرج شهرستان تهران واقع در 25000 گزی باختر کرج و 60000 گزی جنوب ...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش کرج شهرستان تهران .واقع در 14000گزی جنوب باختر کرج و 10هزارگزی راه فرعی کرج ...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بهنام پازکی بخش ورامین حومه شهرستان تهران واقع در 21000گزی شمال خاور ورامین کنار راه خ...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ](اِخ ) ده کوچکی است از بخش مرکزی شهرستان دماوند و 10 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش دلیجان شهرستان محلات و 30 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 27000گزی شمال خاور آوج و 4000گزی راه عمومی . ...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان ساوه واقع در 11000گزی شمال باختر زرند جلگه ای آب و هوای آن معتد...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان محلات واقع در 3000گزی شمال خمین و 1000گزی راه خمین به اراک . ج...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان زنجان . واقع در 26هزارگزی جنوب سیردان و 15هزارگزی راه عمو...

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان سلطانیه بخش مرکزی شهرستان زنجان . واقع در 42هزارگزی قیدار و 6هزارگزی راه عمومی . ناحیه ای ...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۱۴۰ مورد، صفحه ۱ از ۱۴
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید