تنتور

تنتور. [ ت َ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ در اصطلاح پزشکی مایعی است که از تأثیر الکل یا اتر بر جوهرهای مواد گیاهی یا حیوانی یا معدنی بدست آید. (از لاروس ). تنتورها مایعات الکلی هستند که از اثر تأثیر الکل به درجات مختلف بر روی مواد خشک گیاهی ، حیوانی و شیمیایی بدست می آیند. تنتورها را برحسب آنکه در تهیه ٔ آنها یک یا چند ماده ٔ دارویی بکار رفته باشد به تنتورهای ساده و مرکب تقسیم بندی کرده ... تنتورها را به روشهای مختلف : انحلال ساده و انحلالهای استخراجی از قبیل ماسراسیون و... تهیه می کنند. اگر ماده ٔ دارویی در الکل حل شود آن را بطریق انحلال ساده تهیه می کنند مانند تنتور کامفر غلیظ و تنتور اسانس مانت . هرگاه دارویی از مواد گیاهی و یا حیوانی باشد تنتور را به روش ماسراسیون و... تهیه می کنند...
تنتورهای ساده مانند: تنتور ید، تنتور کامفر، تنتورسیل .
تنتورهای ساده و سمی مانند:تنتور بلادن ، تنتور نواومیک ، تنتور تریاک .
تنتورهای مرکب مانند: تنتور ژالاب ، لدانم ، الیگزیر پار گوریک . (از داروهای جالینوسی رفیعزاده ). رجوع به همین کتاب صص 99-130 و کارآموزی داروسازی صص 83-85 و تنطور شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
2 مورد، زمان جستجو: 0.05 ثانیه
واژهمعنی

تنتور بنژوان

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.

تنطور

تنطور. [ ت َ ] (از فرانسوی ، اِ) ۞ تنتور. رجوع به تنتور در همین لغت نامه و کتاب کارآموزی داروسازی صص 248-250 و درمان شناسی ج 1 شود.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید