سمیتئاتر

سمیتئاتر از دو کلمه سمینار و تئاتر اخذ شده است. سمیتئاتر آموزشی کاربردی است که محتوی آن بر مبنای پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک بهتر در مخاطب به وسیله تئاتر نمایش داده می شود و در ادامه نمایش ارائه شده، توسط استاد سخنران مورد تحلیل و تدریس قرار می گیرد. یکی از اهداف مهم در خلق و ابداع ایده سمیتئاتر، ایجاد "جذابیت و اثربخشی در امر آموزش" است. نتایج معطوف به جذابیت آموزشی می تواند شامل تدریسی ملموس تر و در هم آمیخته با واقعیات زندگی روزمره، ارتقای اثر بخشی و کارایی در معرفی مطالب آموزشی، ایجاد درک بیشتر در مخاطب نسبت به موضوعات و محتواهای مورد یادگیری و ایجاد جذابیت ها و لذت های حاصل از نمایش یا تئاتر در مخاطبان می باشد. این واژه به عنوان یک رویکرد نوین آموزشی دارای کتاب چاپ شده و مقاله علمی - ترویجی در نشریه تدبیر می باشد(1,2).
منابع:
1. کتاب: حبیبی تبار، زینب(1395). کتاب سمیتئاتر: از شکل گیری ایده تا خلق محصول (یک مطالعه پدیدار شناسانه), تهران: نشر شالان، شابک: 0-59-6169-600-978, چاپ اول
2. حبیبی تبار، زینب(1395). "سمیتئاتر رویکرد نوینی در آموزش"، ماهنامه تدبیر(ماهنامه علمی و آموزشی در حوزه مدیریت)، سال بیست و ششم، شماره 284، خرداد 1395. 64 صفحه .
3. ویکی پدیا - دانشنامه آزاد
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید