رویکرد

توجه. روی نهادن. روی آوردن. رو به سوی چیزی یا به کسی آوردن. موضع گیری ، جهت گیری نسبت به موضوعی خاص ، جهت گیری در تصمیم سازی و تصمیم گیری های راهبردی و یا تاکتیکی است.
رویکرد به ما می گوید در تنظیم برنامه های خود باید به کدام سو حرکت کنیم.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
5 مورد، زمان جستجو: 0.09 ثانیه
واژهمعنی
رویکردنگرش
رویکرداین واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
رویکرداین واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
رویکرد..
رویکردروش پیش‌گیری
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید