پارسی ویکی

ذهکن

ذهکن ، دهِ «قریه» در جنوب غربی افغانستان ولایت فراه ولسوالی انار دره موقعیت دارد ذهکن کوهای باصفا دارد ↓ دُربس ، کال گناه ، چَکو ، وَلمو، نوکَن ، زیارت ها ↓ پیرِسُرخ ، پیرِسبز ، خواجه سیه پوُش ، قلعه حاجی صاحب ،
مشاهده در سایت