اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

تنزیل

نویسه گردانی: TNZYL
تنزیل . [ ت َ ] (ع مص ) فروفرستادن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد) : و قرآناً فرقناه لتقرأه ُ علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً. (قرآن 17 / 106). و یوم تشقّق السماءُ بالغمام و نزل الملائکةُ تنزیلاً. (قرآن 25 / 25). || فرودآوردن . || ترتیب دادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || به ترتیب فروفرستادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || وحی کردن خدا کلام خود را بر نبی . (از اقرب الموارد). ظهور قرآن بر قلب نبی (ص ) به حسب احتیاج بواسطه ٔ جبرئیل . (از تعریفات جرجانی ) :
پس از تحصیل دین از هفت مردان
پس از تنزیل وحی از هفت قرا.

خاقانی .


|| مطلق وحی : و پیغمبران اصحاب تنزیل باشند. (جهانگشای جوینی ). || (اِ) در تداول امروز، ربا و فرعی که بر اصل پول تعلق می گیرد. (ناظم الاطباء). سود. نفع. فرع . ربح که از نقدی بوام داده ستانند. نزول . منفعت پول . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۹ ثانیه
تنزیل . [ ت َ ] (اِخ ) قرآن مجید. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). کتاب خدای تعالی که پیغامبرخاتم آورد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)...
تنزیل /tanzil/ (اسم) [عربی] ۱. سود؛ بهره. ۲. [مجاز] = قرآن ۳. (اسم مصدر) پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید آن و کسر مبلغی از آن به عنوان سود. ۴. (...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.