اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دیلمان خاصه

نویسه گردانی: DYLMAN ḴAṢH
دیلمان خاصه . [ دَل َ ن ِ خاص ْ ص َ / ص ِ ] (اِخ ) حدود العالم چنین نویسد: ناحیتی است میان طبرستان و جبال و گیلان و دریای خزران نهاده است . این مردمان دو گروهند یک گروه بر کران دریا باشند و دیگر گروه اندر کوهها و شکستگیها و گروهی اندر میان این هر دو قوم است . (حدود العالم ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.