اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

رشته تافتن

نویسه گردانی: RŠTH TAFTN
رشته تافتن . [ رِ ت َ / ت ِ ت َ ] (مص مرکب ) تابیدن نخ و رشته . تافتن طناب و ریسمان :
سر رشته را آن کسی یافته
که این رشته ها را به هم تافته .

نظامی .


تافت جهان رشته ٔ صبح از سپهر
دوخت بسی جبه ٔ مسکین ز مهر.

امیرخسرو.


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.