اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله گشتن

نویسه گردانی: LALH GŠTN
لاله گشتن . [ ل َ / ل ِ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه است از سرخ شدن :
موج کریمی برآمد از لب دریا
ریگ همه لاله گشت از سر تا بون .

دقیقی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.