اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

میکرب

میکرب . [ رُ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ میکروب . جانوران ذره بینی بسیار کوچک . (از لغات فرهنگستان ). هر یک از موجودات زنده ٔ یک سلولی و ذره بینی (اعم از موجودات یک سلولی گیاهی یا حیوانی ) که غالباً بیماری زا می باشند. میکربها را معمولاً به سه دسته ٔ جانوری و گیاهی و ویروسها تقسیم می کنند. دسته ٔ اول جزو جانوارن یک سلولی یا آغازیان اند. دسته ٔ دوم جزو گیاهان یک سلولی (باکتریها، قارچهای یک سلولی ) می باشند، ولی ویروسها ۞ با وجود آنکه جزو عوامل زنده محسوبند، در تقسیم بندی گیاهی یا جانوری محل آنها مشخص نیست .
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۸ ثانیه
میکرب کش . [ رُ ک ُ ] (نف مرکب ) دارو و هر ماده ای که سبب کشتن میکرب باشد.
میکرب شناس . [ رُ ش ِ ] (نف مرکب ) میکروبیولژیست ۞ . (لغات فرهنگستان ). آنکه در شناخت میکروب تخصص دارد.
میکرب شناسی . [ رُ ش ِ ] (حامص مرکب ) میکروبیولوژی ۞ . (لغات فرهنگستان ). علم شناسایی میکربها بخصوص از نظر امراضی که باعث می شوند.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید