اجازه ویرایش برای همه اعضا

گهر

گُهَر . دانستین _gohar کمال 1 اصل 2 خالص 3 گویش پارسی غور
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۰ ثانیه
گهر. [ گ ُ هََ ] (اِ) مخفف گوهر و به تمام معانی آن است . رجوع به گوهر شود.
گهر. [ گ َ هََ ] (اِخ ) نام رفیق و همدمی مر افراسیاب را. (ناظم الاطباء) (اشتنگاس ). در ولف چنین نامی نیامده است .
گهر. [ گ َ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمدی گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان . در کنار شوسه ٔ آرو به بهبهان . واقع در جلگه و هوای...
گهر تر. [ گ ُ هََ رِ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) مخفف گوهر تر. رجوع به همین کلمه شود.
بی گهر. [ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) مخفف بی گوهر. بی اصل . نانجیب : بدو گفت کاین نزد بهرام بربگو ای سبک مایه ٔ بی گهر... فردوسی .و رجوع به گهر و گو...
هم گهر. [هََ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) هم گوهر. هم نژاد : هم گهرانش به تبرک گرندسم ّ خر عیسی مریم به زر.سوزنی .
نیک گهر. [ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) خوش ذات . (یادداشت مؤلف ). نژاده . نیک گوهر. رجوع به نیک گوهر شود.
پاک گهر. [ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) پاک نژاد. اصیل . مَحض . مَحضه . پاکزاد. پاکزاده . حلال زاده : شاد باش ای ملک پاکدل پاک گهرکام ران ای ملک نیک...
باب گهر. [ گ ُ هََ ] (اِخ ) دهی از دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان در 28هزارگزی شمال خاوری زرند و 12هزارگزی خاور راه مالرو زرند - راور. ...
خوش گهر. [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ هََ ] (ص مرکب ) خوش گوهر. خوش ذات . خوش طبیعت .
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید