نتایج جستجو

1 مورد، زمان جستجو: 0.09 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

جنگروی

نام طایفه ای لر در سال 570 ه.ق که بر اساس یک ادعا سر سلسله اتابکان لر کوچک (شجاع الدین فرزند خورشید ) از این طایفه بود و در منطقه لرستان و ...