نتایج جستجو

1 مورد، زمان جستجو: 0.06 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

زهاکان

عناصر 4 گانه - از زبان پهلوی (فرهنگ پهلوی به فارسی نوشتۀ دکتر بهرام فره وشی