نتایج جستجو

1 مورد، زمان جستجو: 0.03 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ناهشیاری

ناهشیاری . [ هَُ ش ْ ] (حامص مرکب ) ناهوشیاری . رجوع به ناهوشیاری شود. || غفلت . بی خبری . || بی خویشتنی . بی خودی .