اجازه ویرایش برای همه اعضا کلیه

(kolie) (= قلوه) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ خاناواک xânâvâk (کردی: خناوکه) 2ـ گردال gordâl (لری و کردی: گرداله) 3ـ گرژیل goržil (کردی: گورچیله)**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
17 مورد، زمان جستجو: 0.22 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کلیه

کلیه . [ ک ُل ْ ی َ / ی ِ ] (ع اِ) گرده . (دهار) (منتهی الارب ). گرده که عضو درونی معروف است . (آنندراج ). گرده و قلیه . (ناظم الاطباء). لغت ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کلیه

کلیه . [ ک ُل ْ لی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) کلیة. کلیت . کل بودن . تمامیت . (فرهنگ فارسی معین ). || به اصطلاح منطق ، بودن مفهومی به وجهی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کلیه

کلیه . [ ک ُل ْ لی ی َ / ی ِ ] (ص نسبی ) کلیة. مؤنث کلی . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلیة و کلی شود.- سالبه ٔ کلیه . رجوع به قضیه شود...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کلیه

کلیه . [ ک ُ ی ِ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ گردن بند. (احتراز از استعمال این کلمه ٔ بیگانه ٔ اولی است ). (فرهنگ فارسی معین ).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

کلیه

کلیه . [ ک ُلی ی َ / ی ِ ] (ع اِ) گرده . (دهار) (منتهی الارب ). گرده که عضو درونی معروف است . (آنندراج ). گرده و قلیه . (ناظم الاطباء). لغت عربی است ب...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

امور کلیه

امور کلیه . [اُ رِ ک ُل ْ لی ی َ/ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در اصطلاح سالکان ، آنرا گویند که ممکن نباشد راندن و دور کردن آن از عقل و هم ی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حصاة کلیه

حصاة کلیه . [ ح َ ت ِ ک ُل ْ ی َ / ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حصاة شود. || بیماری حصاة؛ بیماری آمدن سنگ در عضوی . || بیماری حصا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حصاة کلیه

حصاة کلیه . [ ح َ ت ِ ک ُل ْ ی َ / ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حصاة شود. || بیماری حصاة؛ بیماری آمدن سنگ در عضوی . || بیماری حصا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سنگ کلیه

سنگ کلیه . [ س َ گ ِ ک ُ ی َ / ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سنگی که در نتیجه ٔ ترکیب اسیدهای مختلف موجود در ادرار با مواد معدنی (از قبیل سد...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

کلیه ی طنز

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
۱ ۲
۱۷ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید