اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد سام

سام . (اِخ ) او ارشد اولاد نوح بود که با زوجه ٔ خود در کشتی داخل گشته از هلاک طوفان رهایی یافت و رفتار نیکویی که درباره ٔ پدر بزرگوار خود کرد در سفر پیدایش 9:20 - 27 مذکور است . قوم یهود و آرام و فرس و آشور و عرب از نسل سام میباشند و لغات ایشان را لغات سامیه گویند. (قاموس کتاب مقدس ). پسر نوح است و در عربی نیز بهمین نام خوانند. (برهان ) (آنندراج ). نام پسر نوح است . (غیاث ). نام پسر نوح علیه السلام که بعد از طوفان نوح زنده بود. (شرفنامه ٔ منیری ). نام پسر نوح که پدر عرب است . (منتهی الارب ) :
بی باک و بدخویی که ندانی بگاه خشم
نه نوح را ز سام ونه سام را ز حام .

ناصرخسرو (دیوان چ عبدالرسولی ص 261).


زین در چو درآیی بدان برون شو
درستر چنین گفت نوح با سام .

ناصرخسرو.


بشنو پدرانه ای پسر پندی
این پند که نوح داد سامش را.

ناصرخسرو.


کوس جلالش ز شرق و غرب بجنبید
شکر نوالش ز سام و حام برآید.

خاقانی .


تو جهان خور چو نوح مشکن از آنک
سام بر خیل حام پیروز است .

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 583).


و سیوم میانگی گندم گونانند پسرش را سام . (التفهیم بیرونی ص 195). از سام عجم و عرب آمدند سپیدرویان و مردمان . (سبک شناسی ج 1 ص 369).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
50 مورد، زمان جستجو: 0.14 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِ) آتش ، چه جانوری که در آتش مسکون میشود او را سام اندر میگویند یعنی اندر آتش و سمندر مخفف آن است . (برهان ) (آنندراج ) (غیاث ) (جهان...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (ع اِ) رگهایی را گویند که از زر و طلا در کان و معدن بهم میرسد. (برهان ) (جهانگیری ). رگ زر. (شرفنامه ٔ منیری ). زر ساده ، یعنی زری که ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِ) در سانسکریت بمعنی حدیث خوش است . (التفهیم ص 62). رجوع به سام بیذ شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) عموسام . ۞ شخصیت مضحکی است از دموکراسی ایالات متحده ٔآمریکا. نام وی معرف هزل آمیز افراد آمریکایی است .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) گرشاسب به اسم خاندانش سام گرشاسب خوانده شد. (فروردین یشت بندهای 61 و 136). حتی در کتب پهلوی هم گاهی فقط بنام خاندانش (سا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) خلف کیقباد. (فهرست ولف ) : چو به زاد برزین رستم نژادچو سام یل از تخمه ٔ کیقباد.فردوسی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) نام یکی از نجبای ایران که معاصر هرمزد بوده . (فهرست ولف ) : ز شیراز چون سام اسفندیارز کرمان چو پیروز گرد سوار.فردوسی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) از عمال و کسان عمرولیث که خزانه دار عمرو بود و عمرو خزانه ٔ خود را به او سپرده بود. رجوع به شرح احوال رودکی سعید نفیسی ص 372...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) از قراء غوطه دمشق است . (معجم البلدان ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سام

سام . (اِخ ) نام کوهی است در ماوراءالنهر. (آنندراج ) (شرفنامه ٔ منیری ) (جهانگیری ).
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۵
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید