اجازه ویرایش برای همه اعضا اصلی

اصل واژه ای عربی است که پسوند پارسی «ی» به خود گرفته است؛ و پارسی جایگزین، اینهاست: آگمیک ãgmik (آگم از سنسکریت: ãgama + پسوند پهلوی «ایک»)، بهویک bahvik (بهو؛ سنسکریت: bahv + پسوند «ایک»)، بنیمیک bonimik (بنیم؛ اوستایی + پسوند «ایک») **** فانکو آدینات
09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
23 مورد، زمان جستجو: 0.22 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصلی

اصلی . [ اَ ] (ص نسبی ) منسوب به اصل . رجوع به اصل شود. || خلاف فرعی . (قطرالمحیط). مقابل فرعی . || بنیادی . (لغات فرهنگستان ). بنلادی . ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصلی

اصلی . [ اَ ] (اِخ ) از شاعران و خطاطان ایران بود که در مشهد میزیست و خط نستعلیق را خوب می نوشت . صاحب آتشکده این بیت را از وی آورده است :...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصلی کش

اصلی کش . [ اَ ک ُ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه واقع در 11 هزارگزی خاور ترک و 10 هزارگزی شوسه ٔ میانه - خلخال . م...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصلی کند

اصلی کند. [ اَ ک َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان مرند واقع در 43 هزارگزی شمال باختری مرند و 10 هزارگزی شوسه ٔ جلفا -...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کور اصلی

کور اصلی . [ رِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کور مادرزاد. (کلیات شمس چ بدیعالزمان فروزانفر ضمیمه ٔ ج 7 ص 405) : هرکه او منکر شود خورشید راکور ا...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

سنگ اصلی

سالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حرف اصلی

حرف اصلی . [ ح َ ف ِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در اصطلاح دستور زبان عرب ، حرفی که در همه ٔ تصاریف یک کلمه باقی بماند چون حرفهای «ک . ت ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حروف اصلی

حروف اصلی . [ ح ُ ف ِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به حرف اصلی شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

جهات اصلی

جهات اصلی . [ ج ِ ت ِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

چارعمل اصلی

چارعمل اصلی . [ ع َ م َ ل ِ اَ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) چهار عمل اصلی حساب . چهارعمل حساب . عمل جمع و عمل تفریق و عمل ضرب و عمل تقسیم . جمع...
۱ ۲ ۳
۲۳ مورد، صفحه ۱ از ۳
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید