اجازه ویرایش برای همه اعضا مسمی

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: نامندگ nâmandag (نام + پسوند پهلوی «اندگ»)**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
7 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مسمی

مسمی . [ م ُ س َم ْ ما ] (ع ص ) نامیده شده . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به نامی خوانده شده . (از منتهی الارب ) (از اقر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مسمی

مسمی . [ م ُ س َم ْ ما ] (از ع ، اِ) صورت ظاهر. فورمالیته . مسما. ظاهر: منظور آن بود که مسمائی به عمل آید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مسمی

مسمی . [ م ُ س َم ْ ما ] (اِ) مسما. مسمّن . نام غذائی است . و رجوع به مسما و مسمن شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مسمی

مسمی . [ م ُ س َم ْ می ] (ع ص ) آن که می نامد و اسم می گذارد. (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بی مسمی

بی مسمی . [ م ُ س َم ْ ما ] (ص مرکب ) (از: بی + مسمی ) نامزد نشده : اسم بی مسمی ؛ اسمی که دارای نامزد نباشد. (ناظم الاطباء). در تداول عامه ، ا...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اسم با مسمی

اسم و مسمی واژه هایی عربی است و جایگزین پارسی، این است: نام نیابگ nâm-niâbag (نام + نیابگ. پارتی) **** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اسم بی مسمی

اسم و مسمی عربی است و پارسی جایگزین، این است: نام نینیابگ nâm-niniâbag (نام + نینیابگ. پارتی)**** فانکو آدینات 09163657861
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید