اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد سگ گزیده

سگ گزیده . [ س َ گ َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) آنکه سگ او را گزیده باشد. بی تاب . ناراحت :
لب تشنه ترم ز سگ گزیده
از دست کس آب چون ستانم .

خاقانی .


زآن آب آذرآسا زانسان همی هراسم
کز آب سگ گزیده و شیرسیه ز آذر.

خاقانی .


سگ گزیده خصم و تیغ شه چو آب
کاتش سرکش عیان خواهد نمود.

خاقانی .


واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید