اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد چنداول

چنداول . [ چ َ وُ ] (ترکی ، اِ) ۞ مأخوذ از ترکی گروه و جماعتی را گویند که از لشکر براه روند و فرودآیند. (از برهان ). فوجی راگویند که برای حفاظت لشکر از پس لشکر می آید، بخلاف هراول . (از آنندراج ) (از غیاث ) (از ناظم الاطباء). پساهنگ . (ناظم الاطباء). || ساقه ٔ فوج . (از آنندراج ) (از غیاث ). بترکی بمعنی ساقه ٔ لشکر است که بفارسی دمدار گویند. (از لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید