اجازه ویرایش برای همه اعضا نسبی

nesbi (= پیوندی. از نسبت) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بانیشیک bâniŝik (مانوی: banniŝn + ی) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
10 مورد، زمان جستجو: 0.19 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

نسبی

نسبی . [ ن َ س َ ] (ص نسبی ) منسوب به نسب . (ناظم الاطباء). || مقابل سببی .- قرابت نسبی ؛ خویشاوندی از طرف پدران ، چون برادری وعموزادگی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

نسبی

نسبی . [ ن ِ بی ی / ن ِ ] (ع ص نسبی ) منسوب به نِسْبة. رجوع به نسبت و نسبة شود.- شرکت نسبی . رجوع به همین ترکیب ذیل مدخل شرکت شود.- ...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

نسبی

nesbi (دارای اندازه ی پذیرفتی) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: یاوان yâvân (اوستایی: yavant) **** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای همه اعضا

سن نسبی

هدف سن یابی نسبی این است که پدیده‌های زمین شناسی را باهم مقایسه کرده و تعیین کنیم که کدامیک جوان‌تر و کدامیک قدیمی‌تر می‌باشد. معیارهای تعیین سن نس...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

صفت نسبی

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژنا بانیشیک bežnâ-bâniŝik (بژنا: صفت. «سغدی» + بانیش از مانوی: banniŝn + پسوند پهلوی «ایک»)***...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خطای نسبی

خطای نسبی . [خ َ ی ِ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) برحسب تعریف : نسبت بین خطای مطلق یک کمیت بمقدار واقعی آن کمیت خطای نسبی نامیده می شو...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

ارتباط نسبی

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مفاهیم نسبی

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

نصبی

نصبی . [ ] (اِخ ) حسن بن موسی النصبی . او راست : کتاب الاغانی به حروف معجم که برای متوکل نوشته و بعضی چیزها که اسحاق بن ابراهیم ماهان و...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسن نصبی

حسن نصبی . [ ح َس َ ؟ ] (اِخ ) رجوع به حسن بغدادی و ابن موسی شود.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید