اجازه ویرایش برای همه اعضا حرف اضافه

(در دستور زبان) این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: واجسپو vâjéspu (واج + اسپو: اضافه؛ از اوستایی: spu)**** فانکو آدینات 09163657861.
واژه های همانند
3 مورد، زمان جستجو: 0.14 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

حرف اضافه

این دو واژه اربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: واکپو vâkpu، واک: حرف+ پو (سغدی): اضافه
اجازه ویرایش برای همه اعضا

حرف اضافه مرکب

این سه واژه اربی می باشند و پارسی جایگزین، اینهاست: واک اِسپو نیمانیک vãk-espu-nimãnik، (واک= حرف + اسپو= اضافه از اوستایی: سْپو spu + نیمانیک=مرکب؛ ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حرف اضافه

حرف اضافه . [ ح َ ف ِاِ ف َ / ف ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ۞ کلمه ای است که نسبت میان دو کلمه را بیان کند و کلمه ٔ بعد را متمم کلمه ٔ دی...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید