اجازه ویرایش برای همه اعضا استثنایی

استثنا واژه ای عربی است که پسوند پارسی «یی» به آن افزوده شده است و پارسی جایگزین، این است: کوالین kevâlin (سنسکریت: kevalin)*** فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
3 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

استثنایی

(= کمیاب) استثنا واژه ای اربی و پسوند آن پارسی می باشد و جایگزین پارسی آن اینهاست: کِوالین kevãlin (سنسکریت: کِوَلین kevalin) ویایات viãyãt (سنسکریت...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قیاس استثنایی

قیاس استثنایی . [ س ِ اِ ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) و آن عبارت است از قیاسی که نتیجه یا نقیض آن بعینه در مقدمتین مذکور ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

استثنائی

استثنائی . [ اِ ت ِ ] (ص نسبی ) منسوب به استثناء. || (اصطلاح منطق ) در علم منطق قسمی از اقسام قیاس باشد که شرح آن بنحو کامل در ذکر معنی...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید