اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. واقع در 25هزارگزی جنوب خداآفرین و 17هزارگزی راه شوسه ٔ اهر - کلیبر. کوهستانی با آب و هوای معتدل و 261 تن سکنه . آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولات آن غلات است شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد و دارای محضر رسمی ازدواج و طلاق است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3 و 4).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
140 مورد، زمان جستجو: 0.20 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان افشاریه ٔ ساوج بلاغ بخش کرج شهرستان تهران واقع در 25000 گزی باختر کرج و 60000 گزی جنوب ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش کرج شهرستان تهران .واقع در 14000گزی جنوب باختر کرج و 10هزارگزی راه فرعی کرج ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بهنام پازکی بخش ورامین حومه شهرستان تهران واقع در 21000گزی شمال خاور ورامین کنار راه خ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ](اِخ ) ده کوچکی است از بخش مرکزی شهرستان دماوند و 10 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش دلیجان شهرستان محلات و 30 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 27000گزی شمال خاور آوج و 4000گزی راه عمومی . ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان ساوه واقع در 11000گزی شمال باختر زرند جلگه ای آب و هوای آن معتد...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان محلات واقع در 3000گزی شمال خمین و 1000گزی راه خمین به اراک . ج...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان زنجان . واقع در 26هزارگزی جنوب سیردان و 15هزارگزی راه عمو...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عباس آباد

عباس آباد. [ ع َب ْ با ] (اِخ ) دهی است از دهستان سلطانیه بخش مرکزی شهرستان زنجان . واقع در 42هزارگزی قیدار و 6هزارگزی راه عمومی . ناحیه ای ...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۱۴۰ مورد، صفحه ۱ از ۱۴
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید