اجازه ویرایش برای همه اعضا اما

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: ولی (این واژه در پارسی نو: وبیک بوده و از ولیکن عربی ساخته نشده است) هان (پارسی نو)، کیمتو kimtu، کینتو kintu، پرم param، پرمتو paramtu (سنسکریت)، اتاتو átâtu (سنسکریت: áthatu) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
26 مورد، زمان جستجو: 0.20 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما

اما. [ اَ ] (ع صوت ) بمعنی اَلا (هان ) باشد و بیشتر قبل از قسم قرار گیرد:اما و الذی ابکی و اضحک و الذی امات و احیا و الذی امره الامر...یعنی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما

اما. [ اَم ْ ما ] (ع حرف ربط) حرف شرط است : فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق (قرآن 26/2)؛ (اما آنانی که ایمان آوردند میدانند آن مثل ح...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما

اما. [ اِم ْ ما ] (ع حرف ربط) حرف تردید است . (غیاث اللغات ). برای شک آید مانند اَو، جز اینکه در اَو ابتداء به تیقن باشد و در اما به شک : جائ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما

اما. [ اُم ْ ما ] (اِ) گیشدر (گیاه ). (یادداشت مؤلف ). رجوع به گیشدر و اُم ّ شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما

اما. [ اُم ْ ما ] (ترکی ، اِ) اُمّاخ . خواستن دل زن آبستن چیزی را و هوس شدید آن کردن . (فرهنگ فارسی معین ). ویار. || در تداول مردم آذربای...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما

اما. [ ] (اِخ ) نام یکی از ایلات کرد از طوایف پشتکوه . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 70).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اماء

اماء. [ اِ ] ۞ (ع مص ) بانگ کردن گربه . (تاج المصادر بیهقی ). آواز کردن گربه . (منتهی الارب ، ذیل امو) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). ام...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اماء

اماء. [ اِ ] (ع اِ) ج ِ اَمَة. پرستاران . (ترجمان علامه ، تهذیب عادل ). کنیزکان . (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ) : آنها که مر ایشان را اندر شرف...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اما نه

اما واژه ای عربی است و پارسی جایگزین این عبارت، اینهاست: 1ـ ولی نه. 2ـ ناپینی nâpini (سنسکریت).*** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اما بعد

اما بعد. [ اَم ْ ما ب َ ] (ع حرف ربط مرکب ، ق مرکب ) ترکیبی از «اما» لفظ متضمن معنی شرط و «بعد» ظرف زمان بمعنی پس ، و چون در اینجا مضاف الیه...
۱ ۲ ۳
۲۶ مورد، صفحه ۱ از ۳
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید