اجازه ویرایش برای همه اعضا پولی

انگلیسی - [در متون و موقعیت های فنی] قرقره
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
10 مورد، زمان جستجو: 0.17 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پولی پولی

پولی پولی . (اِ مرکب ) پول پولی . قسمی مالیات که از دکانها میگرفتند.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بی پولی

بی پولی . (حامص مرکب ) عمل و حالت بی پول . رجوع به ماده ٔ قبل شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یک پولی

یک پولی . [ ی َ / ی ِ ](ص نسبی ) مسکوکی که یک پول ارزد، یعنی نیم شاهی . که ارزش یک پول دارد: گنجشک یک پولی انااعطینا نمی خواند،یا گنجشک ی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

نیم پولی

نیم پولی . (اِ مرکب ) چهاریک شاهی . نیم پول . (یادداشت مؤلف ). || کنایه از چیز کم ارزش یا بی ارزش . نیم غازی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پول پولی

پول پولی . (اِ مرکب ) نام قسمی مالیات اصناف . پولی پولی . رجوع به پولی پولی شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اخته پولی

اخته پولی . [ اَ ت َ پ ُ ] (اِخ ) نام ناحیه و قضائی است در شمال شرقی ادرنه در ساحل بحر اسود، به پانزده ساعتی روم ایلی تابع ایالت تکفورطاغ ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دیش پولی

دیش پولی . (اِ مرکب ) دندان مزد. دیش به ترکی دندان است و دیش پولی وجهی بوده که در دوران استبداد، رعایا در سر سفره ٔ مأمورین دولت مینهاده ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

گالی پولی

گالی پولی . [پ ُ ] (اِخ ) ۞ نام شهری است در ایتالیا در کنار خلیج تارانت و سکنه ٔ آن به 12760 تن بالغ می گردد دارای کلیسای عظیم و زیبائی ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

گالی پولی

گالی پولی . (اِخ ) که به ترکی گلیبولو نامیده میشود شهری در اروپای ترکیه واقع در کنار تنگه ای به همین نام که بخشی از داردانل محسوب میشود...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

الکساندر پولی هیستور

الکساندر پولی هیستور. [ اَ ل ِ پ ُ ت ُ ] (اِخ ) ۞ یعنی اسکندر علامه . از مؤلفان قدیم یونان بود. در شهر میلت (مَلَط) واقع در آناطولی (آسیای ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید