اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد قسر

قسر. [ ق ِ س ِ ] (ص ) بی حاصل . نازا. عقیم . عاقر. سترون .
- قسر دررفتن حیوان ؛ بار نگرفتن و نزادن و حمل برنداشتن آن هنگام جفت گیری .
- || و در کنایه به معنی هر کاری است که به نتیجه نرسد.
- قسرکُس ؛ ناسزائی است که بزنان گویند یعنی زنی که فرزند نتواند آوردن .
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
94 مورد، زمان جستجو: 0.19 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قسر

قسر. [ ق َ ] (ع مص ) به ستم بر کاری داشتن . (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ). به قهر و کراهت به کاری واداشتن . گویند:قسره علی امر؛ اکره...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قسر

قسر. [ ق َ ] (اِخ ) نام بطنی است از بجیله . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قسر

قسر. [ ق َ ] (اِخ ) نام مردی است . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قسر

قسر. [ ق َ ] (اِخ ) نام کوه سراة است که در حدیث نبوی وارد شده است . رجوع به معجم البلدان شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قسر

قسر. [ ق َ ] (اِخ ) ابن عبقربن انماربن اراش بن عمروبن الغوث . تیره ای است از بجیلة. (اللباب ). قسربن عبقربن انماربن اراش ، از قحطان و جد جا...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

قسر

نازا، عقیم، گاو یا گوسفند ماده ای که در طول یک دوره ی پرواربندی از جفت گیری با گاو یا گوسفند نر بگریزد و باردار نشود.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

قسر در رفتن

گریختن گاو یا گوسفند ماده از زیر گاو یا گوسفند نر در طول یک دوره‌ی پرواربندی. در محاوره در زمان "گریختن از یک مهلکه" به کار می رود. نگاه کنید به قسر
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قصر

قصر. [ ق َ ] (ع اِ) هیزم خشک بسیار (اقرب الموارد) (منتهی الارب )، یا عام است . (منتهی الارب ). || خانه ، یا هر خانه ٔ از سنگ برآورده . (اقرب...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قصر

قصر. [ ق َ ] (ع مص ) کوتاه کردن : قصره قصراً؛ کوتاه کرد آن را. || کوتاه شدن . || بریدن موی . || جامه را گازری کردن . (منتهی الارب ) (ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قصر

قصر. [ ق ِ ص َ ] (ع مص ) کوتاه شدن . || (اِمص ) کوتاهی . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قَصارة شود.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۹۴ مورد، صفحه ۱ از ۱۰
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید