اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد حکاءة

حکاءة. [ ح ُ ءَ ] (ع اِ) کرمی است یا عضایه ۞ (؟) سطبر. حکاة. ج ، حکا. (منتهی الارب ).
واژه های همانند
4 مورد، زمان جستجو: 0.06 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حکاءة

حکاءة. [ ح ُ ک َ ءَ ] (ع اِ) رجوع به حکاءة شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حکاءة

حکاءة. [ ح ُ ءَ ] (ع اِ) رجوع به حکاءة شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هکعة

هکعة. [ هَُ ک َ ع َ ] (ع ص ) گول . (منتهی الارب ). احمق . (اقرب الموارد).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هکعة

هکعة. [ هََ ک ِ ع َ ] (ع ص ) ناقه ٔ فروهشته از شدت آزمندی گشن . (منتهی الارب ).
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید