اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد قابل قسمت

قابل قسمت . [ ب ِ ل ِ ق ِ م َ ] (ص مرکب ) بخش پذیر.
واژه های همانند
1 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

قابل قسمت

این دو واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: بَهریک (پهلوی) بخش پذیر (پارسی امروز)
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید