اجازه ویرایش برای همه اعضا مجازی

(majâzi) مجاز واژه ای عربی است که پسوند پارسی «ی» به آن افزوده شده است؛ و پارسی جایگزین، این است: مابیزی mâbizi (مابیز؛ مانوی + ی)**** فانکو آدینات 09163657861.
واژه های همانند
12 مورد، زمان جستجو: 0.22 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مجازی

مجازی . [ م َ ] (ص نسبی ) منسوب به مجاز یعنی غیر حقیقی . (غیاث ) (آنندراج ). مأخوذ از تازی ، ضد حقیقی . (ناظم الاطباء). مقابل حقیقی . (یادداشت ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مجازی

مجازی . [ م ُ ] (ع ص ) جزا دهنده . (غیاث ) (آنندراج ). پاداش دهنده . (ناظم الاطباء): می گفتم که عالم را آفریدگاری است مجازی کریم و مکافی رح...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مجازی

ناراست، ناراستین در باز تاب واقعیت_(حقیقت) ، باز تاب تصویری غیر واقعی تصور (تصویر)ذهنی از واقعیت مانند دیدن تصویر در آیئنه تصویر منعکس،تصویر منعکس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عشق مجازی

عشق مجازی . [ ع ِ ق ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عشق ظاهری . ابتدای محبت و هوی و بعد علاقه و بعد وجد و عشق است که منشاء آن هوی و حب مج...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

واحد مجازی

واحد مجازی . [ ح ِ دِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان واحد عرضی است . رجوع به واحد عرضی شود.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

معنی مجازی

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: واتا مابیزی vâtâ-mâbizi (واتا: معنی؛ کردی؛ مابیز: مجاز؛ مانوی.)**** فانکو آدینات
اجازه ویرایش برای همه اعضا

رسانه مجازی

از ترکیب دو لغت رسانه به معنای وسیله رساندن و مجازی به معنای غیر حقیقی است و در عبارت به وسیله رساندن اخبار و اطلاعات و داده ها گفته می شود که در عالم...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

تصویر مجازی

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

جامعه مجازی

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اسناد مجازی

(ésnâde-majâzi) این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: بانیش مابیزی bâniŝ-mâbizi (بانیش از مانوی banniŝn: اسناد؛ مابیز؛ مانوی به معنی مجاز) **...
۱ ۲
۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید