اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد بیگم

بیگم . [ ب َ / ب ِ گ ُ ] (ترکی ،ص ، اِ) (اصل آن بکسر گاف است بمعنی بیگ من چنانکه خانم نیز بمعنی خان من است لکن متداول بضم گاف است ) تأنیث بیگ . مؤنث بیگ . (ناظم الاطباء). لقب گونه ای است که در آخر اسم زنان آید: فاطمه بیگم . (یادداشت مؤلف ). عنوان زنان ارجمند. خانم . خاتون . بی بی . بانو. سیده خاتون . ستی . خدیش . کدبانو. و بیگم بیشتر به علویه ها گویند. (یادداشت مؤلف ). لقب زنان نجیب و محترم . (ناظم الاطباء). || زن بیگ (و میم درین لغت برای تأنیث است )، چنانکه خانم زن خان باشد. (آنندراج ). || ملکه ٔ مادر. (فرهنگ فارسی معین ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
16 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اغا بیگم

خواهر گوهر شاد خاتون(بانی ساخت مسجد گوهرشاد)
اجازه ویرایش برای همه اعضا

آغا بیگم

خواهر گوهرشاد خاتون
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خانم بیگم

خانم بیگم . [ ن ُب ِ گ ُ ] (اِخ ) دخترمیرزا سلطان ابوسعید گورکان است .والده اش سلطان بیگم بنت میرزا علاءالدوله بوده که درسلک ازدواج بدیعالز...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه بیگم

خدیجه بیگم . [ خ َ ج َ ب ِ گ ُ ] (اِخ ) وی خواهر ابوالنصر حسن بیک و بنت امیرعلی بیک بن امیر قراعثمان است که به ازدواج سلطان خلیل جد شاه اس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ترخان بیگم

ترخان بیگم . [ ت َ ب ِ گ ُ ] (اِخ ) یکی ازشش زن سلطان احمد میرزا بود و نسبش به امرای ترخانی میرسید. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 96 ش...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بیگم سلطان

بیگم سلطان . [ ب َ گ ُ س ُ ] (اِخ ) بیگه بیگم . نام دختر سلطان حسین میرزا، و او را سعادت بخت بیگم نیز میخواندند. (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 230، 2...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

گلبدن بیگم

گلبدن بیگم . [ گ ُ ب َ دَ ب َگ ُ ] (اِخ ) دختر نیک اختر بابرشاه بود به جمال صوری و معنوی و موزونی و سخن پردازی والادستگاه . از اوست :هر پری روی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کابلی بیگم

کابلی بیگم . [ ب ُ گ ُ ] (اِخ ) دختر میرزا الغ بیگ بن میرزا سلطان ابوسعید و منکوحه ٔ قنبرمیرزا کوکلتاش . (از حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 380).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خانزاده بیگم

خانزاده بیگم . [ دَ / دِ ب ِ گ ُ ] (اِخ ) خواهر بابرشاه پادشاه هندوستان است که مدت ده سال در اسارت ازبکان روزگار گذرانیده و عاقبت بدست سل...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خانزاده بیگم

خانزاده بیگم . [ دَ / دِ ب ِ گ ُ ] (اِخ ) دختر بزرگ ترمذی است که زن سلطان محمودمیرزا فرزند سلطان ابوسعید گورکان و برادر اعیانی سلطان احمدمیر...
۱ ۲
۱۶ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید