اجازه ویرایش برای همه اعضا مدرسه

این واژه نامجیناک (اسم مکان) از واژه اوستایی درس dares و سنسکریت درس dars می باشد و پارسی جایگزین، این است: پایدرس (پیشوند «پای» + درس)؛ پیشوند جیناک ساز «پای» در واژه های پایتخت (جای تخت پادشاه) و پایگاه به کار رفته است.**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
13 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مدرسه

مدرسه . [ م َ رَ / رِ س َ / س ِ ] (ع اِ) آنجا که درس دهند و درس خوانند. آموزشگاه . مکتب . دبستان . دبیرستان . جای تدریس . جای آموختن علوم و فن...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مدرسه

مَدرَسه یا مَدرِسه در زبان امروزی به مکان‌های آموزشی پائین‌تر از سطح آموزش عالی گفته می‌شود. در ایران مدرسه‌ها در سه گروه دبستان، راهنمایی و دبیرستان ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هم مدرسه

هم مدرسه . [ هََ م َ رَ / رِ س َ / س ِ ] (ص مرکب ) دو شاگرد که در یک مدرسه درس میخوانند.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مدرسه دیده

مدرسه دیده . [ م َ رَ / رِ س َ / س ِ دی دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) مدرسه رفته . درس خوانده . ملا. باسواد.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مدرسه رفته

مدرسه رفته . [ م َ رَ / رِ س َ / س ِ رَ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) مدرسه دیده . علم آموخته . باسواد. ملا.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قلعه مدرسه

قلعه مدرسه . [ ق َ ع َ م َ رَ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان ، واقع در 2 هزارگزی شمال شوسه ٔ آر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قلعه مدرسه

قلعه مدرسه . [ ق َ ع َ م َ رَ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هلایجان بخش ایذه ٔ شهرستان اهواز، واقع در 45هزارگزی جنوب باختری ایذه . موقع جغر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قلعه مدرسه

قلعه مدرسه . [ ق َ ع َ م َ رَ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بتوند بخش مرکزی شهرستان شوشتر، واقع در 60هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و 12هزارگزی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصحاب مدرسه

اصحاب مدرسه . [ اَ ب ِ م َ رَ / رِ س َ / س ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیروان مکتب فلسفی اسکلاستیک ۞ . رجوع به اسکلاستیک شود.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مدرسه حلاویه

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
۱ ۲
۱۳ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید