اجازه ویرایش برای همه اعضا اول شخص

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: فاتام یانس fâtâm yâns (فاتام از سغدی: fatam: اول + یانس. «اوستایی»: شخص)**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
2 مورد، زمان جستجو: 0.14 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اول شخص جمع

این سه واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: فاتام یانس آریت fâtâm yâns ãrit (فاتام از سغدی: fatam: اول + یانس. «اوستایی»: شخص + آریت: جمع از سغدی آ...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اول شخص مفرد

این سه واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: فاتام یانس ایواگ fâtâm yâns ïvâg (فاتام از سغدی: fatam: اول + یانس. «اوستایی»: شخص + ایواگ: مفرد از پار...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید