اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (ع اِ) نامی است از نامهای زنان . (از ناظم الاطباء). در عرف خدیج هم گویند.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
29 مورد، زمان جستجو: 0.13 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه .[ خ َ ج َ ] (اِخ ) دختر علی ابی طالب امیرالمؤمنین است که بنابر قول صاحب حبیب السیر نام مادر او معلوم نیست . (از حبیب السیر چ کتابخ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کرطا بخش رامهرمز شهرستان اهواز. واقع در پانزده هزارگزی شمال خاوری رامهرمز کنار راه شوسه ٔ هفتگل ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) الکبری مشهور به ام المؤمنین ، اول زن پیغمبر اسلام است که دختر خویلدبن اسدبن عبدالعزی بن قصی از اشراف قریش بود...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) النویری ، مکنی به ام الفضل . وی دختر فقیه ابوالقاسم عبدالرحمن بن قاسم بن حسین بن عبداﷲ نویری و از محدثان اواسط قر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) ام القاسم دختر هارون الرشید. هارون الرشید را از کنیزان (امهات ) چهارده دختر بوده که یکی از آنها خدیجه است . (حبیب ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) بنت ابی محمد عبداﷲبن سعید شنجالی . از فضلا و زنان محمد محدثه بود که از شنجاله برخاست و شنجاله از شهرهای اسپانیا اس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) بنت بدران معروف به ام سلمه . دختر شهاب الدین احمدبن خلف بن عبدالعزیزبن بدران الحسینی است اوزنی محدثه و از اشیا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ](اِخ ) بنت الحسن بن سهل معروف به بوران . حسن بن سهل ، وزیر مأمون است . بوران بزوجیت مأمون درآمد خوراک بورانی منسوب به...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) بنت حسن بن علی بن عبدالعزیز. او عم زاده ٔ قاضی محیی الدین بن الزکی و خاله ٔ پدر معین الدین القرشی است . این زن از...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خدیجه

خدیجه . [ خ َ ج َ ] (اِخ ) بنت خویلد، همسر پیغمبر اسلام . رجوع به خدیجه الکبری شود.
۱ ۲ ۳
۲۹ مورد، صفحه ۱ از ۳
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید