اجازه ویرایش برای همه اعضا کارون

این واژه در زبان سنسکریت کارونیه kârunya (ستودنی) بوده است**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
7 مورد، زمان جستجو: 0.12 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارون

کارون . (اِخ ) (رودخانه ٔ...) سرچشمه ٔ آن از کوه زرد بختیاری شروع و از جنوب شهرستان شوشتر وارد این شهرستان میشود. این رودخانه در شمال شوشتر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارون

کارون . (اِخ ) نام یکی از ایستگاههای راه آهن بین اهواز به بندر شاهپور است . این ایستگاه در 821هزارگزی تهران و 2هزارگزی خاور ایستگاه اهواز ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارون

کارون . [ رُ ] (اِخ ) ۞ یکی از رب النوعهای قدیم یونان بود که او را پسر شب می پنداشتند. (تمدن قدیم ، تألیف فوستل دو کولانژ، ترجمه ٔ نصراﷲ فل...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارون

کارون . [ رُ ] (اِخ ) ۞ اگوستن - ژوزف . متولد به سال 1778، سرهنگ دوم دوره ٔ امپراطوری اول فرانسه . وی به سال 1820 سردسته ٔ توطئه ای موسوم...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارون

کارون . [ کارْوَ ] (اِخ ) ۞ حاکم نشین کانتن «پادوکاله » بخش «بتون ». دارای 16668 تن سکنه است .راه آهن شمال از آن میگذرد. محصول آن زغال سن...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

نرمه ٔ کارون

نرمه ٔ کارون . [ ن َ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نرمه ٔ کارونی . قسمی گندم که در خوزستان کارند و آن بهترین نوعی است از گندم . (ی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارون دو لانساکوس

کارون دو لانساکوس . [ رُ دُ ] (اِخ ) یکی از مورخین قدیم یونان است که ظاهراً پیش از «هردتوس » میزیسته و کتبی در تاریخ حبشه و ایران و یونان...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید