اجازه ویرایش برای همه اعضا کرایه

این واژه عربی نیست و در سنسکریت کریه kraya (بهای خرید) بوده که از ریشه ی kri (خرید) است؛ ولی از آن جایی که گذشتگان به واژه های سنسکریت نگاه نکرده اند و هر واژه ای که ریشه اش را نمی دانستند، نخست در عربی به دنبال آن می رفتند، این بود که دکتر معین آن را از کرء (باز کردن شتر) عربی دانسته که با معنی واژه همخوانی ندارد؛ و نویسنده ی برهان قاطع نیز بی این که سندی نشان دهد، این واژه را عربی دانسته است. Gérard Huet. Héritage du Sanskrit Dictionnaire sanskrit-français. **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
11 مورد، زمان جستجو: 0.20 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه

کرایه . [ ک ِ ی َ / ی ِ ] (از ع ، اِ) مأخوذ از کراء تازی . (از فرهنگ فارسی معین ).اجرت بار کردن اسب و شتر و غیره و اجرت نشستن در خانه و دکان...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه

کرایه . [ ک َ ی َ / ی ِ ] (اِ) مرغی است سیاه رنگ و بطی ءالسیر یعنی سست پرواز.(برهان ) (از ناظم الاطباء). کرانه نیز گویند. (از ناظم الاطباء). اَ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه ای

کرایه ای . [ ک ِ ی َ/ ی ِ ] (ص نسبی ) اجاره ای . بمزد. (یادداشت مؤلف ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه کش

کرایه کش . [ ک ِ ی َ / ی ِ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) مکاری . (یادداشت مؤلف ). کراکش . چارواداری که پیشه ٔ وی به کرایه دادن ستور است . (ناظم الا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پیش کرایه

پیش کرایه . [ ک ِ ی َ / ی ِ ] (اِ مرکب ) مقابل پس کرایه . مبلغی که به ساروان و قاطرچی و دیگر صاحبان وسائط نقلیه دهند از مجموع کرایه تا بقیه...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه کشی

کرایه کشی . [ ک ِ ی َ / ی ِ ک َ / ک ِ ] (حامص مرکب ) شغل و پیشه ٔ کرایه کش .(ناظم الاطباء). کار کرایه کش . عمل مکاری . کراکشی . کار آنکه پول و ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه نامه

کرایه نامه . [ ک ِ ی َ / ی ِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) اجاره نامه . (ناظم الاطباء). رجوع به اجاره نامه شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه نشین

کرایه نشین . [ ک ِ ی َ / ی ِ ن ِ ] (نف مرکب ) اجاره نشین . (یادداشت مؤلف ). آنکه در خانه و جایی که کرایه کرده است اقامت کند. (فرهنگ فارسی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه نشینی

کرایه نشینی . [ ک ِ ی َ / ی ِ ن ِ ] (حامص مرکب ) اجاره نشینی . (یادداشت مؤلف ). عمل کرایه نشین . (فرهنگ فارسی معین ) : و زن و دو کودک عزیزش ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کرایه دادن

کرایه دادن . [ ک ِ ی َ / ی ِ دَ ] . (مص مرکب ) به مزد دادن . (یادداشت مؤلف ). به اجاره دادن . رجوع به کرایه شود.
۱ ۲
۱۱ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید