اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد دستبوس

دستبوس . [ دَ ] (اِ مرکب ) بوسه ٔ دست . بوسه که کسی بر دست دیگری دهد. || (اِمص مرکب ) دستبوسی . تقبیل دست و بوسه زدن بر دست . (ناظم الاطباء). عمل بوسیدن کسی دست دیگری را : حضرت خلافت را شرم آمد و عاطفت فرمود... و رتبت دست بوس ارزانی داشت . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 31).
ز روزگار خوش است این همه جز آنکه لئیم
ز دستبوس خداوند روزگار جداست .

انوری (از آنندراج ).


اگر بخدمت دست تو دررسد لب من
ز دستبوس تو یا رب چه دستگاه نهم .

خاقانی .


این چرخ نازیبالقب از دستبوست کرده لب
شیرین تر از اشک طرب از چشم بینا ریخته .

خاقانی .


چون امیر بدرالدوله ... به خدمت دستبوس اعلی ... پیوندد. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص 268). اصغرالخدم ... به خدمت دستبوس اعلی نیازمندتر از آن است که ... (منشآت خاقانی ص 149). بنده ٔ مجروح سینه ... بر خاک نقش أنا العبد می نویسد و به دستبوس عالی ... آرزومند میباشد. (منشآت خاقانی ص 52).
جهاندار در وقت آن دستبوس
ببخشیدشان چند خروار کوس .

نظامی .


به عزم دستبوسش قاف تا قاف
کمر بسته کله داران اطراف .

نظامی .


شرف دستبوس مبارک حاصل کردند. (المضاف الی بدایع الازمان ص 41). شرف دستبوس یافت و خدمات و پیش کشیها که برده بود عرض داد. (المضاف الی بدایع الازمان ص 50).
تا خدمت وداع کند حضرت ترا
آمد به درگه تو بر امید دستبوس .

محمدبن همام شهاب الدین .


دستبوسش چون رسید از پادشاه
برگزیند بوس پا باشد گناه .

مولوی .


اگر بر دستبوس او نباشد اوحدی دستت
ز پایش بوسه ای بستان که کار از کار برخیزد.

اوحدی .


- دستبوس کردن ؛ عمل بوسیدن دست انجام دادن : پیش آمد و دستبوس کرده و پیش تخت بنشاندش . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 43).
بخلوت کند شاه را دستبوس
ز تشنیع برنارد آوای کوس .

نظامی .


به گرد پای سمندش نمیرسد مشتاق
که دستبوس کنم تا بدان دهن چه رسد.

سعدی .


عالم چو پای بر سر افلاک می نهد
گو جاهلش مکن بهمه عمر دستبوس .

ابن یمین .


|| تشرف بخدمت . زیارت . دیدار :
چنانکه گفت و زبان داد و شاد کرد مرا
به دستبوس سپهدار خسرو ایران .

فرخی .


او را دل دهی کرد و بخدمت آورد بمصلی ترجی دست بوس یافت . (تاریخ طبرستان ).
- به دستبوس کسی رفتن ؛ به خدمت او رفتن . به زیارت او شدن . شرفیاب شدن . (یادداشت مرحوم دهخدا).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید