اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد میکرسکپی

میکرسکپی . [ رُ ک ُ ] (ص نسبی ) میکرسکپیک ۞ . منسوب به میکرسکپ . آنچه با میکرسکپ دیده شود. رجوع به میکرسکپ شود.
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید