اجازه ویرایش برای همه اعضا عمارت

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: کیتانا kitânâ (سنسکریت: ketana)*** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
29 مورد، زمان جستجو: 0.25 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ / ع ِ رَ ] (ع مص ) عمارة. مأهول و مسکون گرداندن . (از لسان العرب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). مأخوذ از عر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان اراک . دارای 456 تن سکنه . آب آن از چشمه و رودخانه ٔ محلی زه آب تا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ رَ ] (اِخ )دهی است از دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم آباد. دارای 180 تن سکنه . آب آن از چاه تأمین میشود. محصول آن غ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شیروان بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام . دارای 110 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ شیروان تأمین ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زروماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 257 تن سکنه . آب آن از چشمه و قنات تأمین میشود. م...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جعفرآباد فاروج بخش حومه ٔ شهرستان قوچان . دارای 518 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود. محصو...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت

عمارت . [ ع َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. دارای 255 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت سر

عمارت سر. [ ع َ / ع ِ رَ س َ ] (اِخ ) نام یکی از محله های خاوری شهر شاهی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت گر

عمارت گر. [ ع َ / ع ِ رَ گ َ ] (ص مرکب ) بنّا و معمار. (ناظم الاطباء). عمارت ساز : بحکمت مر دل ویرانت را خوش خوش عمارت کن که ویران را عمارت گ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عمارت گری

عمارت گری . [ ع َ / ع ِ رَ گ َ ] (حامص مرکب ) عمل عمارت گر و شغل معمار. شغل بنّا. (ناظم الاطباء). معماری . بنّائی : سکندر که کرد آن عمارتگری ک...
۱ ۲ ۳
۲۹ مورد، صفحه ۱ از ۳
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید