اجازه ویرایش برای همه اعضا ریشه ی دعا نویسی

دعانویسی برای دفع خطر و آیه چشم زخم (و ان یکاد... آیه 5 سوره قلم ) ریشه ی دیرینی در میان ایرانیان دارد؛ تا جایی که در حافظ شیرازی هم اثر کرده (و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید: بالای سرتان بیاویزید)؛ در صورتی که وی نمی دانسته معنی لَیُز لِقونَکَ بِاَبصارِهِم
چشم زدن نیست و به معنی چپ چپ نگاه کردن است؛ زیرا چشم زدن نیرویی است که در اختیار برخی است و همگان ندارند. از سوی دیگر، چشم زدن اختیاری نیست. یعنی کسی که دارای این نیروست، بی اینکه خود بخواهد، به دیگران آسیب می‌زند. هر چند امروزه از نظر علمی هنوز چشم زدن به
درستی تأیید نشده است. از سوی دیگر، قرآن خود را کتاب هدایت معرفی کرده پس آیاتش می بایست جنبه ی هدایتی داشته باشند و نه محافظتی. دیگر این که دعانویسی و باور به آیه چشم زخم موضوعی است که در میان شیعیان رایج است؛ و ریشه ی آن در نزدیکی ایران به هندوستان است که
از فرهنگ آن سرزمین بسیار اثر پذیرفته است. در میان واژه های سنسکریت، واژه ی کوچه منتره kavaca-mantra به معنی سرود مقدس محافظت کننده مانند زره است؛ وردی است که برای محافظت از فرد می باشد که آن را به صورت طلسم در جعبه ی کوچک آهنی می گذاشتند و به گردن می آویختند.
Gérard Huet. Héritage du Sanskrit Dictionnaire sanskrit-français. 2012 . **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید