اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد پاپکان

پاپکان . [ پ َ ] (ص نسبی ) منسوب به پاپک . پسر پاپک . رجوع به بابک شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
2 مورد، زمان جستجو: 0.06 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارنامک ارتخشیر پاپکان

کارنامک ارتخشیر پاپکان . [ م َ ک ِ اَ ت َ رِ پ َ ] (اِخ ) رجوع به کارنامه ٔ اردشیر و صفحات 86، 88، 110، 267 و 297 از فرهنگ ایران باستان ، بخش ن...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کارنامه ٔ اردشیر پاپکان

کارنامه ٔ اردشیر پاپکان . [ م َ / م ِی ِ اَ دَ رِ پ َ ] (اِخ ) کارنامه ٔ ارتخشیر پاپکان . کارنامه ٔ اردشیر. نام رساله ٔ معروفی است به پهلوی و آن ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید