اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد هرنیزمند

هرنیزمند. [ هََ م َ ] (ص مرکب ) صاحب تعین به لغت زند و پازند. (برهان ). دساتیری است . رجوع به هرنیز و فرهنگ دساتیر ص 274 شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید