اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد شهزادگی

شهزادگی . [ ش َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) مخفف شاهزادگی :
مر او را بشاهی و شهزادگی
به افراسیاب ملک انتساب .

سوزنی .


رجوع به شاهزاده و شاهزادگی شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید