اجازه ویرایش برای همه اعضا تفهیم

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ آسندا ãsendâ (اوستایی) 2ـ ابساچ ábsâc (سغدی). **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
3 مورد، زمان جستجو: 0.09 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

تفهیم

تفهیم . [ ت َ ] (ع مص ) دریاوانیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (آنندراج ). فهمانیدن . (منتهی الار...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

تفهیم اتهام

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: آسنداگهات ãsendâgahât (آسندا؛ اوستایی + گهات از سنسکریت: ghatta).**** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

تفحیم

تفحیم . [ ت َ ] (ع مص ) نارفتن اول شب تا تاریکی شب بشود. (تاج المصادربیهقی ). سیرناکردن در تاریکی اول شب . || سیاه گردانیدن چیزی را. (من...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید