اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد جودت پاشا

جودت پاشا. [ ج َ دَ ] (اِخ ) احمدبن اسماعیل بن علی بن احمدبن اسماعیل وزیر (1238-1312 هَ . ق .). در یکی از قصبات طونه تولد یافت و از علماء وقت علوم فقه و حدیث و تفسیر و منطق و زبان فارسی را فراگرفت و تألیفات چندی بپرداخت . وی بسه زبان فارسی و ترکی و عربی شعر میگفت . او راست : 1 - تاریخ جودت در تاریخ دولت عثمانی . 2 - خلاصةالبیان فی تألیف القرآن که در آستانه در 26 صفحه بسال 1303 هَ . ق . بچاپ رسیده است . 3 - تعلیقات علی اوایل المطول در بلاغت . 4 - تعلیقات علی الشافیة و چند تعلیقه ٔ دیگر. (معجم المطبوعات ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید