اجازه ویرایش برای همه اعضا صفحه

(= هر چیز هموار. مانند صفحه مسی) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ پاشتان pâŝtân (سغدی: pâŝtâne)، 2ـ لاپر lâper (کردی).****فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
13 مورد، زمان جستجو: 0.14 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صفحه

صفحه . [ ص َ ح َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. در 33هزارگزی جنوب خاوری اهواز 10هزارگزی خاور راه آهن اهواز به خر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صفحه

صفحه . [ ص َ ح َ ] (اِخ )دهی از دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. 48هزارگزی جنوب اهواز 3هزارگزی باختر راه اهواز به آبادان است . دشت . گر...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

صفحه

(= برگه) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ پرنه parne (سغدی)، 2ـ ورگر vargar (پارتی)، 3ـ ولگ valg (پهلوی). ****فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای همه اعضا

صفحه

(= پهنه. مانند صفحه آسمان) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: شرگه ŝerge (کردی). .**** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صفحه بند

صفحه بند. [ ص َ ح َ / ح ِ ب َ ] (نف مرکب ) کسی که در چاپخانه ها مطالبی را که با حروف سربی بطور ستونی چیده شده بصورت صفحه به قطعی که مطل...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

برق صفحه

معادل وبلاگ در زبان انگلیسی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باب صفحه

باب صفحه . [ ص َ ح َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سرویزن بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت در 30هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه ، سر راه مالرو جی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صفحه بندی

صفحه بندی . [ ص َح َ / ح ِ ب َ ] (حامص مرکب ) عمل صفحه بند. ستون ها را در مطبعه بصورت صفحه درآوردن . بصورت صفحه پیوستن ستونهای مطالب چیده ش...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

صفحه تذکره

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

صفحه گسترده

صفحه‌ای کامپیوتری spreadsheet که امکان اجرای محاسبات روی چندین ستون و سطر از اعداد را فراهم میکند
۱ ۲
۱۳ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید