اجازه ویرایش برای همه اعضا کسر

این واژه عربی است و پارسی آن این است: پاسیز pâsiz (سغدی: paseż) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
22 مورد، زمان جستجو: 0.17 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک َ ] (ع مص ) شکستن چیزی را. || فروخوابانیدن چشم را. || کم تیمارداری کردن شتران را. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || پر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک َ ] (ع اِمص ) شکست . || شکستگی . رخنه . شکاف . (ناظم الاطباء) : ز کسری که در طاق کسری فتادجهان پایه ای در درستی نهاد. نورالدین ظه...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک َ / ک ِ ] (ع اِ) پاره ٔ اندام یا اندام تام و وافر یا نیمه ٔ استخوان مع گوشت یا استخوان کم گوشت . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک ِ س َ ] (ع اِ) ج ِ کِسرَة. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک َ س َ / ک َ س ِ ] (ع اِ) چیزی که فوق طاقت شخص باشد، یقال اصابه کسر ثم کسر؛ یعنی رسید او را چیزی که طاقت آن نداشت . (ناظم الاطب...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک ُ س ُ] (ع اِ) بلندی و پستی یقال ارض ذات کسر، یعنی زمین با بلندی و پستی . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک ُس ْ س َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ کاسر و کاسرة. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

کسر

کسر. [ ک ِ ] (اِخ ) نام چند قریه در یمن . (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

کسر

برخه، پاره‌ای از هر چیز، جزوی از کلّ
اجازه ویرایش برای همه اعضا

کسر

بَرخه از برخ به چم شماری.رد این واژه در برخی دیده می شود.
۱ ۲ ۳
۲۲ مورد، صفحه ۱ از ۳
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید