اجازه ویرایش برای همه اعضا مرتاض

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: جاتین jâtin (سنسکریت: jatin)**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
3 مورد، زمان جستجو: 0.08 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرتاض

مرتاض . [ م ُ ] (ع ص ، اِ) کره اسب رام . || ریاضت کننده و صاحب ریاضت . (غیاث اللغات ). ریاضت کشنده . که برای تصفیه و تهذیب نفس ریاضت کشد ...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مرتاض

این واژه تازى (اربى) ست و برابر پارسى آن اینهاست: گاتیتْرْ Gatitr (سانسکریت: گْهَتیتْرْ : مرتاض ، تهذیب گر ، ریاضت کش ) تاپاسوین Tapasvin (سانسکریت : ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پیر مرتاض حکیم

پیر مرتاض حکیم . [ رِ م ُ ض ِ ح َ ] (اِخ ) نام مردی شطرنجی ، معاصر میرعلیشیر نوائی . این مرد در زمان واحد با دو حریف ماهر شطرنج میباخت با یکی ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید