اجازه ویرایش برای همه اعضا دبه

(dobbe) روشن ترین ستاره ی خرس بزرگ؛ این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: کراتو krâtu (سنسکریت: kratu)*** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
32 مورد، زمان جستجو: 0.19 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَ ب َه ْ ] (ع اِ) ریگستان . || طریق نیک . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَب ْ ب َ ] (اِ) نام نوعی کشتی است در خلیج فارس .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَب ْ ب َ / ب ِ ] (از ع ، اِ) نام ظرفی است که از چرم خام سازند و در آن روغن و امثال آن کنند و مسافران با خود دارند. ظرفی معین و م...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَب ْ ب َ / ب ِ ] (اِ) نام بازیی است که اطفال و بزرگان با هم کنند و «دبه و یک دبه » نیز گویند. و آن چنانست که جمعی حلقه نشینند و ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَب ْ ب َ ] (اِخ ) دسته ای از اراذل که در زمان قاجاریه ابتدا در تبریز و بعد در جاهای دیگر پیدا شدند و برحسب قراردادی با یکدیگر مزاحهای ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [دَب ْ ب َ / ب ِ ] (اِ) شقشقة: ضمز؛ نگاه داشتن شتر دبه را در دهان و نشخوار ناکردن آن . (منتهی الارب ). بعیر ضامز؛ شتر که دبه از دهان بی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [دَب ْ ب َ / ب ِ ] (اِ) کنایه از دبر است : گرز به دبه ٔ او درنهد چنانکه بودسزای ، گایان کردن چو رایگان بیند. سوزنی .بباد فتق براهیم و غ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَب ْ ب َ / ب ِ ] (اِ) فتق را نیز گفته اند و آن آزاری است که بسبب فرود آمدن یکی از امعاء خصیه بزرگ شود. دِم ّ. (منتهی الارب ). غُر....
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه

دبه . [ دَب ْ ب َ / ب ِ ] (اِ) نکول از معاملات و شکستن عهود و بوعده ٔ خود وفا نکردن را نیز گویند. واقول . نکول . افزودن طلبی پس از قبول بیعی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دبه و یک دبه

دبه و یک دبه . [ دَب ْ ب َ / ب ِ وَ ی ِ دَب ْ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) دبه . نام بازیی است و آن چنان باشد که جمعی حلقه نشینند و هر کس پای راس...
۱ ۲ ۳ ۴
۳۲ مورد، صفحه ۱ از ۴
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید